Programování v Pascalu + CD

Ing. Jana Pšenčíková

DOPRODEJ
Představujeme poměrně rozsáhlou knihu - učebnici populárního programovacího jazyka Pascal. jsou popisány základní principy a funkce a postupně se čtenář dostává ke složitějším procedurám a algoritmům.
další informace
NENÍ SKLADEM
Záruka: 24 měsíců

Ze stejné kategorie

Tato publikace navazuje na nedávno vydanou učebnici Algoritmizace, respektive je její praktickou částí. Nejsilnější stránkou Programování v Pascalu jsou bohatě komentované zdrojové texty programů (najdete zde více než 100 zdrojových textů), které jsou vypracovány podle algoritmů z knihy Algoritmizace. Knihu Programování v Pascalu však můžete použít i zcela samostatně. 

Cílem knihy není dokonale naučit čtenáře určitý programovací jazyk, ale seznámit ho se zákonitostmi programování do takové hloubky, aby si v budoucnu dokázal rychle osvojit každý další programovací jazyk. Vývoj v oblasti informačních technologií totiž jde tak rychle dopředu, že nemá význam učit encyklopedické znalosti, které zastarají dřív, než přijdou studenti do praxe. Mnohem užitečnější je naučit studenty myslet určitým způsobem. 

Kniha obsahuje tyto kapitoly:

Software a jeho životní cyklus:
Obecný životní cyklus výrobku a následná aplikace obecného cyklu na životní cyklus softwaru. V závěru kapitoly zásady pro tvorbu školních úloh a projektů, které vyplývají z životního cyklu softwaru. 

Programovací jazyky a metody programování
Typy programovacích jazyků a kriteria, podle jakých je lze rozdělit.
- Popis základních programovacích metod, strukturované programování, objektové či vizuální programování.
- Výběr programovacího jazyka. V závěru kapitoly vysvětlení, proč byl zvolen právě výukový jazyk Pascal. 

Co musíte znát, než začnete programovat 
- Nejhrubší struktura programu 
- Rozbor všech prvků, které se v programu mohou objevit(například identifikátory, čísla, znaky, klíčová slova...), včetně informací o jejich umístění. Syntaxe jazyka je vysvětlena jednoduše a jen do takové hloubky, abyste mohli začít pracovat. Podrobnosti jsou vysvětlovány až v dalších kapitolách, kde zároveň následují příklady. 
- Krátká instruktáž týkající se datových typů – uvedení pouze těch, které můžete využít v nejbližší době (složitější datové typy jsou vysvětlovány průběžně až v místě, kde je k nim zrovna uveden příklad) 
- Na závěr kapitoly vývojové prostředí jazyka Pascal a praktické kroky, které jsou potřebné k vytvoření programu a jeho doladění. 

Následují tři kapitoly:
- Tvorba nejjednodušších programů – jednoduché programy a základní programátorské obraty založené na sekvenčních algoritmech. 
- Větvení – typické programy a programátorské obraty, které jsou založeny na větvení
- Cykly – tvorba typických programů na všechny tři typy cyklů, které jazyk Pascal podporuje. 

Tyto tři kapitoly tvoří stěžejní část knihy. Obsahují zdrojové texty programů s bohatými komentáři a vysvětlivkami – jsou prakticky 1:1 k vývojovým diagramům z knihy Algoritmizace. Syntaxe jazyka je probírána nenásilnou formou v průběhu řešení. Datové typy jsou v této části vysvětlovány pouze tak, jak jsou zapotřebí při tvorbě programů. 

Souhrnné informace – v poslední kapitole přehledný popis všech důležitých pojmů jazyka Pascal, které se Vám mohou hodit (přehled datových typů a jejich deklarace, ASCII tabulka, přehled formátování, klíčová slova a jejich význam, typy podprogramů, atd.). Vše je co nejstručnější, formou „taháku“. 

Turbo Pascal je ideálním výukovým programovacím nástrojem. Jeho dlouhá historie nebrání tomu, aby byl i dnes - především díky své srozumitelnosti a jasné logice - s oblibou používán pro výuku programování. 

Kniha obsahuje CD se všemi zdrojovými texty, na kterých jsou příklady popisovány. Na CD rovněž najdete FreePascal, tedy jednoduchou (nekompletní) verzi Pascalu.
Autor: Ing. Jana Pšenčíková
Barevnost: Vysoce kvalitní fotopapír
Datový nosič: Ano
Datum vydání: 1.5.2008
Formát: A4
Počet stran: 194
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni, produkt zakoupili a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Programování v Pascalu + CD | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/programovani-v-pascalu-cd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Zapomněli jste heslo?

Nemáte ještě účet?

Registujte se

Chci se registrovat!