>KNIHY>Jazyky>Anglická gramatika

Anglická gramatika

Mgr. Eva Tinková

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“.
SKLADEM > 100 ks
280 Kč
Do košíku
Více informací

Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa.

Publikace se snaží maximálně využít srovnávací metody, porovnává tedy především rozdílné použití jednotlivých gramatických jevů v angličtině. Nezapomíná však ani uvádět tyto jevy do protikladu s češtinou.

Tento průvodce je tak určen všem, kdo si chtějí dosavadní znalosti anglické gramatiky utřídit a zároveň prohloubit.

Stručný obsah:

Morfologie

Podstatná jména
Množné číslo podstatných jmen
Kategorie počitatelnosti
Kategorie určenosti (člen)
Kategorie pádu
Kategorie rodu

Přídavná jména
Typy přídavných jmen
Použití přídavných jmen
Řazení více přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen

Zájmena
Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná
Zájmena tázací
Zájmena vztažná
Zájmena neurčitá
Korelativní zájmena
Zástupná zájmena
Zájmena ukazovací

Číslovky
Číslovky základní a řadové
Číslovky násobné

Slovesa
Dělení sloves
Tázací dovětky
Neurčité slovesné tvary
Slovesný rod – rod trpný 
Slovesný způsob
Modální slovesa
Slovesný čas

Příslovce
Typy příslovcí
Pozice příslovcí ve větě
Stupňování příslovcí
Příslovce vyjadřující množství

Předložky
Použití základních předložek
Vyjádření českých pádů

Spojky

Syntax

Slovosled
Stavba jednotlivých typů vět
Zápor

Věty vedlejší
Věty předmětné
Věty podmínkové
Věty časové
Věty způsobové
Věty účelové
Vedlejší věty účinkové

Přílohy

Předpony a přípony
Předpony
Přípony

Nepravidelná slovesa
Tvary nejčastějších nepravidelných sloves
Příklady použití nepravidelných sloves

Neurčité slovesné tvary
Infinitiv
Gerundium
Infinitiv i gerundium
Konjunktiv

Předložky
Podstatné jméno + předložka
Sloveso + předložka
Přídavné jméno + předložka
Vícepředložkové vazby

Parametry
Autor: Mgr. Eva Tinková
Barevnost: Dvoubarevná
Datum vydání: 14.7.2016
Formát: 16 × 22,5 cm
ISBN: 9788074022548
Počet stran: 270
Vazba: Brožovaná
Vydání: 2
AutorMgr. Eva Tinková
BarevnostDvoubarevná
Datum vydání14.7.2016
Formát16 × 22,5 cm
ISBN9788074022548
Počet stran270
VazbaBrožovaná
Vydání2
Obsah
Morfologie ..........................................................................................................7
Podstatná jména ......................................................................................................................8
Množné číslo podstatných jmen ..........................................................................................8
Kategorie počitatelnosti .....................................................................................................18
Kategorie určenosti (člen) ..................................................................................................26
Kategorie pádu ..................................................................................................................44
Kategorie rodu ...................................................................................................................52
Přídavná jména ......................................................................................................................55
Typy přídavných jmen ........................................................................................................55
Použití přídavných jmen .....................................................................................................62
Řazení více přídavných jmen .............................................................................................64
Stupňování přídavných jmen .............................................................................................65
Zájmena ..................................................................................................................................70
Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná ............................................................................70
Zájmena tázací ...................................................................................................................75
Zájmena vztažná ................................................................................................................77
Zájmena neurčitá ...............................................................................................................82
Korelativní zájmena ............................................................................................................89
Zástupná zájmena ..............................................................................................................90
Zájmena ukazovací ............................................................................................................94
Číslovky ..................................................................................................................................95
Číslovky základní a řadové.................................................................................................95
Číslovky násobné .............................................................................................................102
Slovesa .................................................................................................................................103
Dělení sloves ....................................................................................................................103
Tázací dovětky .................................................................................................................106
Neurčité slovesné tvary ....................................................................................................109
Slovesný rod – rod trpný .................................................................................................115
Slovesný způsob ..............................................................................................................119
Modální slovesa ..............................................................................................................122
Slovesný čas ....................................................................................................................141
Příslovce ...............................................................................................................................175
Typy příslovcí ...................................................................................................................175
Pozice příslovcí ve větě ....................................................................................................179
Stupňování příslovcí .........................................................................................................183
Příslovce vyjadřující množství ..........................................................................................185
Předložky ..............................................................................................................................188
Použití základních předložek ...........................................................................................189
Vyjádření českých pádů ...................................................................................................197
Spojky ...................................................................................................................................198
Syntax .............................................................................................................201
Slovosled ..............................................................................................................................202
Stavba jednotlivých typů vět ............................................................................................204
Zápor ................................................................................................................................206
Věty vedlejší .........................................................................................................................209
Věty předmětné ................................................................................................................209
Věty podmínkové .............................................................................................................213
Věty časové ......................................................................................................................218
Věty způsobové ...............................................................................................................219
Věty účelové .....................................................................................................................220
Vedlejší věty účinkové ......................................................................................................222
Přílohy .............................................................................................................223
Předpony a přípony .............................................................................................................224
Předpony ..........................................................................................................................224
Přípony .............................................................................................................................228
Nepravidelná slovesa ..........................................................................................................236
Tvary nejčastějších nepravidelných sloves ......................................................................236
Příklady použití nepravidelných sloves ............................................................................240
Neurčité slovesné tvary .......................................................................................................249
Infi nitiv ..............................................................................................................................249
Gerundium .......................................................................................................................252
Infi nitiv i gerundium ..........................................................................................................255
Konjunktiv ........................................................................................................................258
Předložky ..............................................................................................................................259
Podstatné jméno + předložka ..........................................................................................259
Sloveso + předložka ........................................................................................................263
Přídavné jméno + předložka ............................................................................................266
Vícepředložkové vazby ....................................................................................................270
ANGLICKÁ GRAMATIKA
Ukázka
Anglická gramatika
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/anglicka-gramatika?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele