>UČEBNICE>Učebnice Střední škola>Občanský spolvěd. základ>Občanský a společenskovědní základ Sociologie Média
Doložka MŠMT

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk ve společnosti.

další informace
SKLADEM > 10 ks
Můžete mít: 17.6.2024 (více informací)
Záruka: 24 měsíců, Výrobce / značka: Computer Media
Speciální nabídka pro školy
Od 1 kusu
220 Kč
Po přidání zboží do košíku vám bude započtena daná částka

Ostatní s tímto titulem také koupili

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast sociologie a médií.

3. aktualizované vydání v roce 2022. Kromě celkové aktualizace obsahu nově obsahuje kapitolu věnovanou dezinformacím.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk ve společnosti.
Doložka MŠMT


Výuka pokrývá tato témata:

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti.

Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích. Závěrem se učebnice zabývá problematikou světa fake-news a dezinformací.

Výuka pokrývá tato témata:
SOCIOLOGIE
1. Sociologie jako věda: Vznik sociologie a její postavení v systému věd / Předmět sociologie a metody jejího zkoumání / Významní představitelé sociologického myšlení
2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Globalizace / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování
3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Vznik a dynamika malé sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání
4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka / Gender / Krize rodiny
5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace (rozvrstvení) / Sociální status a mobilita
6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura / Multikulturní společnost
MÉDIA
1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace
2. Žurnalistika: Žurnalistika / Kdo je to žurnalista? / Zdroje žurnalistických informací
3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů
4. Média: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Elektronická média
5. Média v zábavě, reklamě a společnosti: Média a zábava / Média a reklama / Média a společnost / Současná reklama
6. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích
7. Regulace médií: Regulace a kontrola médií / Média pro veřejnou službu / Legislativní úprava médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Etika v žurnalistické práci / Svoboda slova
8. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace
9. Svět fake-news a dezinformací:
Podstata a pojmy světa dezinformací / Dezinformační kampaň, její nástroje a techniky / Trollí farmy / Weby produkující a šířící „alternativní“ zpravodajství / Jak rozpoznat dezinformace, obrana proti nim / Instituce a organizace v boji proti dezinformacím / Závěrem k problematice dezinformací


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. 
K jednotlivým tématům jsou k dispozici časté odkazy na internet, a to nejenom k problematice sociologie a médiím, ale i ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, práva, zeměpisu, psychologie, politiky, společnosti apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (dokumentů, WWW atránek, audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy.
Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Člověk ve společnosti ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.


Doložka MŠMT
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-6944/2022-7 dne 23. června 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Občanský a společenskovědní základ.

Ze stejné kategorie

Autor: Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Konečná, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Barevnost: Barevná
Datový nosič: Ne
Datum vydání: 19.8.2022
Formát: A4
Jazyk: Český
Počet stran: 112
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 3
Soubory ke stažení
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice) | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/obcansky-a-spolved-zakl-sociologie-3-vyd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Zapomněli jste heslo?

Nemáte ještě účet?

Registujte se

Chci se registrovat!