>UČEBNICE>Učebnice Střední škola>Občanský spolvěd. základ>Občanský a společenskovědní základ Sociologie Média

Občanský a společenskovědní základ Sociologie Média

Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Konečná, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk ve společnosti.

SKLADEM > 100 ks
260 Kč
Od 11 kusů240 Kč(ušetříte 8%)
Od 21 kusů220 Kč(ušetříte 15%)
Od 31 kusů200 Kč(ušetříte 23%)
Od 51 kusů180 Kč(ušetříte 31%)
Do košíku
Více informací

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast sociologie a médií.

3. aktualizované vydání v roce 2022. Kromě celkové aktualizace obsahu nově obsahuje kapitolu věnovanou dezinformacím.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk ve společnosti.
Doložka MŠMT


Výuka pokrývá tato témata:

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti.

Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích. Závěrem se učebnice zabývá problematikou světa fake-news a dezinformací.

Výuka pokrývá tato témata:
SOCIOLOGIE
1. Sociologie jako věda: Vznik sociologie a její postavení v systému věd / Předmět sociologie a metody jejího zkoumání / Významní představitelé sociologického myšlení
2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Globalizace / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování
3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Vznik a dynamika malé sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání
4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka / Gender / Krize rodiny
5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace (rozvrstvení) / Sociální status a mobilita
6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura / Multikulturní společnost
MÉDIA
1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace
2. Žurnalistika: Žurnalistika / Kdo je to žurnalista? / Zdroje žurnalistických informací
3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů
4. Média: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Elektronická média
5. Média v zábavě, reklamě a společnosti: Média a zábava / Média a reklama / Média a společnost / Současná reklama
6. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích
7. Regulace médií: Regulace a kontrola médií / Média pro veřejnou službu / Legislativní úprava médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Etika v žurnalistické práci / Svoboda slova
8. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace
9. Svět fake-news a dezinformací:
Podstata a pojmy světa dezinformací / Dezinformační kampaň, její nástroje a techniky / Trollí farmy / Weby produkující a šířící „alternativní“ zpravodajství / Jak rozpoznat dezinformace, obrana proti nim / Instituce a organizace v boji proti dezinformacím / Závěrem k problematice dezinformací


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. 
K jednotlivým tématům jsou k dispozici časté odkazy na internet, a to nejenom k problematice sociologie a médiím, ale i ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, práva, zeměpisu, psychologie, politiky, společnosti apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (dokumentů, WWW atránek, audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy.
Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Člověk ve společnosti ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.


Doložka MŠMT
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-6944/2022-7 dne 23. června 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Občanský a společenskovědní základ.

Parametry
Autor: Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Konečná, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 19.8.2022
Formát: A4
Jazyk: Český
Počet stran: 112
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 3
AutorIng. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Mgr. Tereza Konečná, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
BarevnostBarevná
Datum vydání19.8.2022
FormátA4
JazykČeský
Počet stran112
VazbaBrožovaná bez přebalu lesklá
Vydání3
Ke staženíUkázka

Následující produkty by vás mohly zajímat

Ostatní s tímto titulem také koupili

Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice) | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/obcansky-a-spolved-zakl-sociologie-3-vyd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele