>KNIHY>Personalistika (Základy personalistiky)

Personalistika (Základy personalistiky)

Ing. Alena Lochmannová

Učebnice věnující se problematice personalistiky a řízení lidských zdrojů. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

68–43-M/01 Veřejnosprávní činnost

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/02 Obchodní akademie

65-42-M/02 Cestovní ruch

SKLADEM > 100 ks
220 Kč
Od 16 kusů200 Kč(ušetříte 9%)
Od 31 kusů190 Kč(ušetříte 14%)
Od 71 kusů180 Kč(ušetříte 18%)
Od 121 kusů170 Kč(ušetříte 23%)
Do košíku
Více informací

Oblast lidských zdrojů a jejich personálního zajištění je jednou z klíčových oblastí, která je stěžejní pro každou organizaci, ať už ziskovou nebo neziskovou, ať už pro subjekt státní právy nebo pro podnikatelský subjekt. Lidé jsou klíčem k úspěchu organizací, jsou jejich hnací silou, zdroji, které uvádí do pohybu výrobní faktory, dynamizují život a chod organizace a přeměňují prvotní zdroje na hmotné statky a služby, přičemž vytváří přidanou hodnotu.

Učebnice Personalistika (Základy personalistiky) má potenciál vás provést vybranými oblastmi ze světa personalistiky a řízení lidských zdrojů. Zjistíte, co je to personalistika, v čem se odlišuje od řízení lidských zdrojů, jaké jsou její cíle, co je náplň činnosti personálního oddělení, jaká odpovědnost leží na bedrech personalisty a jakými kompetencemi disponuje. Nahlédnete do oblasti plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců, v návaznosti na což bude věnována pozornost přijímání zaměstnanců a jejich adaptaci. Pochopitelně se též seznámíte s řízením pracovního výkonu a v návaznosti na to s hodnocením a odměňováním zaměstnanců. Neméně důležitá je kapitola věnována rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a v závěru knihy je pozornost věnována problematice uvolňování a propouštění zaměstnanců.

Výuka pokrývá tato témata:

1. Úvod do řízení lidských zdrojů: Vymezení pojmů z oblasti lidských zdrojů / Personalistika / Řízení lidských zdrojů / Modely řízení lidských zdrojů / Cíle řízení lidských zdrojů / Úkoly řízení lidských zdrojů / Mezinárodní řízení lidských zdrojů / Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století / Strategické řízení lidských zdrojů / Personální útvar v podniku / Personalista a jeho profil

2. Plánování lidských zdrojů: Potřebnost plánování lidských zdrojů / Fáze personálního plánování / Plánovací proces / Plánování pracovníků / Plánování personálních činností / Plánování rozvoje pracovníků / Odhady budoucí potřeby lidských zdrojů / Strategie zabezpečování lidských zdrojů / Metody personálního plánování

3. Nábor a výběr pracovníků: Situace na pracovním trhu v ČR / Vnitřní a vnější zdroje při získávání pracovníků / Proces získávání a výběru / Personální marketing / Metody výběru pracovníků / Analýza dokumentace / Pracovní pohovor a jeho typy / Testy pracovní způsobilosti / Assessment centre / Inzerování / Outsourcing / Vztah výběru pracovníků k dalším personálním činnostem

4. Přijímání pracovníků a jejich adaptace v organizaci: Formální náležitosti přijímání nových pracovníků do organizace / Pracovní smlouva / Povinné činnosti zaměstnavatele po nástupu zaměstnance / Pracovně-právní poměr / Skončení pracovního poměru / Orientace pracovníků a jejich adaptace / Rozmísťování pracovníků a staffing

5. Řízení pracovního výkonu: Řízení pracovního výkonu jako proces / Klasifikace pracovního výkonu / Faktory ovlivňující pracovní výkon / Podstata motivace a chování zaměstnanců v organizacích / Motivace, stimulace a demotivace

6. Hodnocení pracovníků: Podstata hodnocení pracovníků / Předmět hodnocení / Nástroje hodnocení / Systémy hodnocení zaměstnanců / Proces hodnocení a jeho fáze / Chyby hodnocení pracovníků / Poskytování zpětné vazby

7. Odměňování pracovníků: Řízení odměňování a jeho cíle / Nástroje odměňování / Metody určení relativní hodnoty prací / Tržní oceňování prací / Motivace a stimulace v odměňování / Právní úprava odměňování pracovníků / Zaměstnanecké výhody

8. Rozvoj a vzdělávání pracovníků: Podstata, cíl a oblasti vzdělávání pracovníků / Knowledge management / Metody vzdělávání

9. Uvolňování a propouštění zaměstnanců: Vývoj pracovní kariéry / Dynamika pracovní kariéry / Plánování následnictví / Způsoby ukončení pracovního poměru / Outplacement / Penzionování zaměstnanců

10. Zajímavosti z oblasti personalistiky.


Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie vývoje personální práce a jejího praktického využití. 


Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti žáka/studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice je vhodná pro výuku problematiky základů personalistiky, a to pro školy se studijními obory: Administrativa a ekonomika pro podnikání; Ekonomika a management; Ekonomika a podnikání; Management; Obchod a podnikání; Personální management; Personální práce; Personální řízení; Logistické a finanční služby apod.


Publikace je celobarevná; ve špičkové kvalitě grafického zpracování a tisku.

Parametry
Autor: Ing. Alena Lochmannová
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.12.2016
Formát: A4
ISBN: 9788074022821
Počet stran: 108
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
AutorIng. Alena Lochmannová
BarevnostBarevná
Datum vydání1.12.2016
FormátA4
ISBN9788074022821
Počet stran108
VazbaBrožovaná
Vydání1
Personalistika (Základy personalistiky)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/personalistika-zaklady-personalistiky?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele