>KNIHY>Marketing (Základy marketingu) - učebnice učitele, 4. vydání

Marketing (Základy marketingu) - učebnice učitele, 4. vydání

Ing. Marek Moudrý

Učebnice Marketing – základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového řízení a získá základní znalosti potřebné k pochopení trhu. Učebnice svým interaktivním pojetím vede studenta k efektivní práci s informacemi a také k tomu, aby uměl získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.

Učebnice učitele zahrnuje oba žákovské díly. Je doplněna i výukovými statěmi, které zapisují žáci do svých učebnic (pro snadnější orientaci i včetně odkazů na danou stránku, na které bude žák ve své učebnici doplňovat učitelem přednášený zápis), řešením zadaných úkolů a testy pro opakování učiva.

SKLADEM > 100 ks
330 Kč
Do košíku
Více informací

Sada učebnic Marketing má za cíl jednak poskytnout studentům středních odborných škol základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a jednak iniciovat snahu o další poznávání této disciplíny. Marketing lze definovat jako vědu a umění. Proto i samotné pojetí učebnic je zaměřeno na rozvíjení schopností kreativního myšlení a vede žáka k pochopení marketingových činností ve firmě.

Učebnice učitele

Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která je obsahem i rozložením stránek totožná s žákovskou učebnicí. Tato komplexní příručka pro učitele zahrnuje látku obou dílů učebnic pro žáky (Marketing 1. díl, a Marketing 2. díl). Navíc však obsahuje doporučené zápisy do volných úseků (zápisy v hodině) a rozšiřující učivo pro pedagoga, které lze využít k prohloubení vlastních znalostí nebo k rozšíření učiva žákům. Zároveň u jednotlivých odstavců s textem pro doplnění do  žákovských učebnic obsahuje i odkaz na příslušnou stranu daného dílu žákovské učebnice.

Podstatou této učebnice je poskytnout pedagogovi co nejširší podklady pro výuku a zároveň mu nabídnout i další náměty k vedení výuky.

Seznam kapitol

1. PODSTATA MARKETINGU

2. MARKETING A TRH 

3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ

4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM

6. VÝROBEK

7. CENA 

8. DISTRIBUCE

9. PROPAGACE

Proč využít právě tuto učebnici?

Její struktura vychází z Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT Ekonomika a podnikání. Lze ji aplikovat i v rámci jiných RVP, které požadují zařazení výuky marketingu do školského vzdělávacího programu.

Učebnice učitele obsahuje:

  • přepis učebnice včetně doporučených zápisů
  • rozšiřující texty k probírané látce
  • příklady včetně řešení
  • testy včetně řešení
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k pochopení výuky, opět včetně řešení.
Parametry
Autor: Ing. Marek Moudrý
Barevnost: Dvoubarevná
Datum vydání: 31.8.2018
Formát: A4
ISBN: 9788074023613
Počet stran: 160
Vazba: Brožovaná
Vydání: 4
AutorIng. Marek Moudrý
BarevnostDvoubarevná
Datum vydání31.8.2018
FormátA4
ISBN9788074023613
Počet stran160
VazbaBrožovaná
Vydání4
Marketing (Základy marketingu) - učebnice učitele, 4. vydání
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/marketing-zaklady-marketingu---ucebnice-ucitele-4?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele