Nastavení soukromí
Náš web potřebuje pro svou správnou funkci soubory cookies, které využívá k technickým a analytickým účelům. Souhlasíte s jejich použitím?

Učebnice věnující se problematice cestovního ruchu. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

65-42-M/02 Cestovní ruch

65-42-M/01 Hotelnictví

65-41-L/01 Gastronomie

další informace
NENÍ SKLADEM
Záruka: 24 měsíců
Speciální nabídka pro školy
Od 1 kusu
220 Kč
Po přidání zboží do košíku vám bude započtena daná částka

Ostatní s tímto titulem také koupili

Cestovní ruch je jeden z velmi významných sociálních a ekonomických jevů soudobé společnosti. Je současně i důležitým ekonomickým odvětvím s přímou návazností na ekonomický růst a blahobyt konkrétní země. Je také třeba jej vnímat jako významnou součást národního hospodářství, která sestává z řady podnikatelských aktivit, v rámci nichž je zajišťována participace subjektů na cestovním ruchu. Prostřednictvím této učebnice se dozvíte, jaká je úloha cestovního ruchu jakožto významného ekonomického odvětví v moderní společnosti, jaké typy cestovního ruchu jsou na trhu dostupné a jaká jsou jejich specifika, co je náplní práce a jaké statky a služby nabízejí cestovní kanceláře a cestovní agentury. Dozvíte se i poznatky o technické podpoře cestovního ruchu, a to ve smyslu aktuálně využívaných informačních a rezervačních technologií. Seznámíte se rovněž s jednotlivými službami realizovanými v rámci cestovního ruchu (od dopravních služeb přes ubytovací služby, stravovací služby, služby pasových a celních orgánů až po průvodcovské a animační služby).

Výuka pokrývá tato témata:

1. Cestovní ruch a jeho úloha v moderní společnosti: Co je cestovní ruch / Historický vývoj cestovního ruchu / Klasifikace cestovního ruchu / Specifika současného cestovního ruchu / Ekonomické aspekty cestovního ruchu / Faktory ovlivňující cestovní ruch

2. Typologie cestovního ruchu: Základní formy cestovního ruchu / Specifické formy cestovního ruchu

3. Cestovní kanceláře a cestovní agentury: Formy distribuce produktu / Základní pojmy z oblasti subjektů poskytujících služby cestovního ruchu / Cestovní kanceláře a jejich rozdělení / Cestovní agentury / Zájezd

4. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu: Informace v cestovním ruchu / Typologie účastníků cestovního ruchu ve smyslu získávání informací / Využití ICT v cestovním ruchu v současnosti / Turistická informační centra / Využití ICT v ubytovacím a stravovacím zařízení / Využití ICT v dopravě / Rezervační systémy

5. Dopravní procesy v cestovním ruchu: Podstata dopravy / Služby dopravy

6. Ubytovací služby v cestovním ruchu: Smysl poskytování ubytovací služby / Historie poskytování ubytovacích služeb / Základní pojmy z oblasti problematiky ubytovacích služeb / Ubytovací jednotka / Další služby ubytovacího zařízení / Prostory ubytovacího zařízení / Kategorizace ubytovacích zařízení / Specifická hotelová zařízení / Rozdělení ubytovacích úseků hotelu podle funkcí / Další služby ubytovacího zařízení / Faktory ovlivňující standard služeb ubytovacích zařízení

7. Stravovací služby v cestovním ruchu: Význam a poslání stravovacích služeb / Rozčlenění stravovacích služeb / Materiálně-technické podmínky stravovacích služeb / Kategorizace hostinských zařízení / Systém obsluhy ve stravovacích zařízeních / Rychlé občerstvení a jeho formy / Zážitková gastronomie

8. Průvodcovské a animační služby: Vymezení osoby průvodce / Historie průvodcovské činnosti / Právní úprava průvodcovské činnosti / Význam průvodcovské činnosti v cestovním ruchu / Základní kategorie průvodcovské činnosti / Osobnost a role průvodce / Vzdělávání průvodců / Příprava průvodce cestovního ruchu / Druhy přípravy průvodce / Animace a animační služby

9. Destinační management: Vymezení problematiky managementu v oblasti cestovního ruchu / Historický vývoj destinačních strategií / Destinační management v současnosti

10. Marketing cestovního ruchu: Potřeba uplatnění marketingu v oblasti cestovního ruchu / Marketingový mix služeb v cestovním ruchu / Segmentace na trhu cestovního ruchu

11. Služby pasových a celních orgánů: Volný pohyb občanů členských zemí EU / Cestovní doklady / Celní kontrola / Devizová kontrola / Směnárenská činnost

12. Mezinárodní turismus: Podstata pojmu mezinárodní turismus / Rozvoj turismu v kontextu světové ekonomiky / Turismus jako světový fenomén / Subjekty mezinárodního turismu / Regiony světového turismu


Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie vzniku a vývoje turismu a cestovního ruchu.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice je jako studijní materiál vhodná např. pro školy se studijními obory spadajícími pod RVP: Cestovní ruch, Hotelnictví, Gastronomie apod.


Publikace je celobarevná; ve špičkové kvalitě grafického zpracování a tisku.

Ze stejné kategorie

Autor: Ing. Alena Lochmannová, MBA
Barevnost: Barevná
Datový nosič: Ne
Datum vydání: 1.9.2015
Formát: A4
Počet stran: 112
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 1
Soubory ke stažení
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Cestovní ruch | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/cestovni-ruch?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Zapomněli jste heslo?

Nemáte ještě účet?

Registujte se

Chci se registrovat!