Učebnice pro výuku předmětu Veřejnosprávní činnost. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

68–43-M/01 Veřejnosprávní činnost
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
63-41-M/02 Obchodní akademie, apod.

další informace
SKLADEM > 10 ks
Můžete mít: 28.5.2024 (více informací)
Záruka: 24 měsíců
Speciální nabídka pro školy
Od 1 kusu
220 Kč
Po přidání zboží do košíku vám bude započtena daná částka

Ostatní s tímto titulem také koupili

Druhé aktualizované vydání – září 2020.

Publikace se věnuje tematickým celkům obecného vymezení veřejné správy a správní vědy, realizaci činnosti veřejné správy a zachovávání zákonnosti při jejím výkonu. Dále v ní naleznete kapitoly týkající se vnitřní a živnostenské správy, správy zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, kultury i bezpečnostní správy ČR.

Učebnice je určena žákům středních odborných škol a obchodních akademií, studentům vyšších odborných a vysokých škol, ale také čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti, kteří mají zájem získat nové znalosti či si aktualizovat ty dosavadní z oblasti správního práva a veřejné správy.


Výuka pokrývá tato témata:
1. Veřejná správa a správní věda: Základní vymezení práva / Pojmové vymezení práva / Členění správního práva / Prameny správního práva / Správní řízení / Pojmové vymezení veřejné správy / Zrod státu a vývoj veřejné správy / Historie veřejné správy v českých zemích / Vztah veřejné správy k moci zákonodárné a soudní
2. Realizace činnosti veřejné správy: Subjekty veřejné správy / Vykonavatelé veřejné správy / Státní správa / Samospráva / Cíle a metody působení veřejné správy / Formy realizace veřejné správy / Informativní a normativní správní akty / Dohody správně právního charakteru / Faktické úkony s přímými právními důsledky
3. Záruky zákonnosti ve veřejné správě: Zákonnost ve veřejné správě / Právní záruky zákonnosti / Právo na přístup k informacím / Odpovědnost za porušování právní povinnosti / Přímé donucení ke splnění právních povinností / Nečinnost ve veřejné správě / Petice a stížnosti
4. Vnitřní správa: Vymezení pojmu vnitřní správa / Organizace vnitřní správy / Prameny práva vnitřní správy / Matriky / Evidence obyvatel a trvalý pobyt / Občanský průkaz / Cestovní doklady / Pobyt cizinců na území ČR / Nabývání a pozbývání státního občanství / Realizace práva shromažďovacího a sdružovacího / Státní symboly ČR / Archivnictví
5. Živnostenská správa: Organizace a výkon živnostenské správy / Správní orgány působící v oblasti živnostenské správy / Podmínky provozování živnosti / Rozdělení živností / Vznik, rozsah a zánik živnostenského oprávnění / Živnostenský rejstřík / Kontrola na úseku živnostenské správy
6. Správa zaměstnanosti: Organizace správy zaměstnanosti / Správní orgány působící v oblasti správy zaměstnanosti / Zprostředkování zaměstnání / Podpora v nezaměstnanosti / Rekvalifikace / Povinnosti zaměstnavatelů / Kontrola na úseku zaměstnanosti
7. Správa sociálního zabezpečení: Sociální zabezpečení z historického pohledu / Sociální zabezpečení v sociálním systému / Orgány správy sociálního zabezpečení / Pilíře sociálního zabezpečení v ČR
8. Správa zdravotnictví: Právní prameny upravující oblast správy zdravotnictví / Orgány správy zdravotnictví / Zdravotní péče / Soustava zdravotnických zařízení / Zdravotničtí pracovníci / Veřejné zdraví a jeho ochrana / Veřejné zdravotní pojištění / Zdravotní pojišťovny
9. Správa školství: Postavení a význam školství ve společnosti / Právní prameny upravující oblast školství / Orgány státní správy a samosprávy ve školství / Charakter vzdělávacího systému v ČR
10. Správa kultury: Definice kultury / Systém kultury / Právní úprava správy kultury / Organizace správy kultury / Knihovny / Muzea a galerie / Kulturní památky / Periodický tisk a neperiodické publikace / Provozování rozhlasového a televizního vysílání / Správa církví
11. Bezpečnostní správa státu: Základní pojmy z oblasti bezpečnosti státu / Právní úprava správy bezpečnosti / Organizace policejní správy a správy obrany státu / Policie České republiky / Obecní policie / Ozbrojené síly České republiky / Obrana České republiky / Armáda České republiky / Branná povinnost / Civilní ochrana ČR


 

Ze stejné kategorie

Autor: Ing. Alena Lochmannová, MBA
Barevnost: Barevná
Datový nosič: Ne
Datum vydání: 25.9.2020
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-417-7
Jazyk: Český
Počet stran: 116
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 2
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni, produkt zakoupili a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Veřejná správa (2. vyd) | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/verejna-sprava-2-vyd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Zapomněli jste heslo?

Nemáte ještě účet?

Registujte se

Chci se registrovat!