>KNIHY>Logistika (Základy logistiky); 2. vydání

Logistika (Základy logistiky); 2. vydání

Ing. Alena Oudová

Učebnice věnující se problematice logistiky a a jejímu uplatnění v řadě činností člověka. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/02 Obchodní akademie

SKLADEM > 100 ks
220 Kč
Od 16 kusů200 Kč(ušetříte 9%)
Od 31 kusů190 Kč(ušetříte 14%)
Od 71 kusů180 Kč(ušetříte 18%)
Od 121 kusů170 Kč(ušetříte 23%)
Do košíku
Více informací

Logistika je dnes pojmem zcela běžným a každodenně užívaným. Ač se logistika jako samostatný vědní obor objevila relativně nedávno, s logistickými principy jako takovými je možné se setkat již od nepaměti. Už staří Egypťané potřebovali vynaložit nezměrné úsilí podpořené strategickým plánováním a důslednou organizací na stavbu svých velkolepých pyramid, mnohé národy organizovaly a logisticky zajišťovaly při dobývání nových území své vojáky. Jednoznačně největšího rozmachu a uplatnění však doznala logistika v hospodářské sféře a to především v důsledku nových podmínek na trhu a rozvoje informačních a komunikačních technologií.

Cílem této učebnice je v obecné rovině přiblížit studentům i zájemcům o danou problematiku z řad veřejnosti jednotlivé logistické procesy z pohledu jejich významu i organizace. Učebnice je jakýmsi průvodcem logistickým světem složeným z aktivních a pasivních prvků ovlivňovaným materiálovými i informačními toky s přihlédnutím k ekonomické stránce věci.

Čtenář se seznámí se základními pojmy, získá základní přehled o podnikových i mimopodnikových procesech přímo i nepřímo působící na hlavní činnost podniku a ovlivňující jeho výkony, o logistických systémech, dopravě, outsourcingu logistických činností, city logistice a mnohém dalším, přičemž chybět nebudou ani příklady z běžné praxe a řada souvislostí a zajímavostí. K dispozici jsou i souhrnné opakovací testy.

Tematické celky:

1. Úvod do logistiky: Prvopočátky logistiky / Pojem logistika / Historický vývoj logistiky a vojenská logistika / Hospodářská logistika / Netradiční aplikace logistiky

2. Logistický systém: Systém logistiky a jeho prvky / Logistické toky / Logistický řetězec / Subjekty logistiky / Prvky logistického řetězce

3. Řízení logistického řetězce ve fázi vývoje výrobku: Vývoj výrobku a inovace / Životní cyklus výrobku

4. Nákup a zásobování v logistice: Nákup / Zásoby a zásobování / Dělení zásob / Řízení zásob / Kalkulace

5. Výroba: Výroba a její fáze / Logistická typologie výroby / Plánování a řízení výroby

6. Distribuce: Podstata procesu distribuce / Přímá distribuce / Nepřímá distribuce / Vertikální struktura distribuce / Horizontální struktura distribuce

7. Elektronický obchod: Podstata elektronického obchodu / E-business a e-commerce

8. Zpětná logistika: Podstata zpětné logistiky / Zpětné toky obalů / Zpětné toky odpadů / Recyklace

9. Logistické technologie: Skladování / Manipulační jednotky / Sklady a jejich funkce; druhy skladů / Skladové operace

10. Doprava: Podstata dopravy / Členění a druhy dopravy - železniční, silniční, letecká, lodní, kombinovaná a potrubní

11. Outsourcing, insourcing a offshoring: Outsourcing / Insourcing / Offshoring

12. Telematické technologie: Co je telematika? / Inteligentní dopravní systémy / Informační a navigační systémy / Statická doprava / Sledování pozemních komunikací

13. Automatická identifikace: Problematika automatické identifikace / Technologie automatické identifikace / Technologie čárových kódů

14. Bezpečnost práce při logistických operacích: Podnikové systémy bezpečnosti práce

15. City logistika: Fáze rozvoje měst / Brownfields a greenfields / Doprava na území města / City logistika versus městská logistika

Příloha: Testy


Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie vývoje logistických systémů a jejich praktického využití.


Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti žáka/studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice je vhodná pro výuku problematiky základůlogistiky, a to pro školy se studijními obory spadajícími pod RVP: Logistické a finační služby; Ekonomika a podnikání; Obchodní akademie apod.


Publikace je celobarevná; ve špičkové kvalitě grafického zpracování a tisku.


Doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-20471/2014-19 dne 22. března 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací obor Logistické a finanční služby s dobou platnosti 6 let.

Parametry
Autor: Ing. Alena Oudová
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.4.2016
Formát: A4
ISBN: 9788074022388
Počet stran: 104
Vazba: Brožovaná
Vydání: 2
AutorIng. Alena Oudová
BarevnostBarevná
Datum vydání1.4.2016
FormátA4
ISBN9788074022388
Počet stran104
VazbaBrožovaná
Vydání2
Logistika (Základy logistiky); 2. vydání
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/logistika-zaklady-logistiky-2-vydani?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele