Informatika pro 4. ročník ZŠ

Pavel Navrátil

Učebnice informatiky pro 4. ročník ZŠ.
Připravujeme
Předběžná cena: 190 Kč
Více informací
Učebnice informatiky pro 4. ročník ZŠ.

Nová učebnice informatiky vytvořená plně v souladu s novými RVP a koncepcí tzv. nové informatiky. Důraz je kladen na práci s informacemi a rozvíjení informatického a algoritmického myšlení. Učebnice ale nezapomíná ani na digitální gramotnost a digitální dovednosti (práce s počítačem), přesně v souladu s RVP.

Základní parametry učebnice:
 • Zpracována ve stylu výukového pracovního sešitu.
 • Poměr cca 20% výklad / 40% vizuální infografika (obrázky, schémata) / 40% cvičení, hry, doplňovačky atd.
 • Plně barevná
 • Formát A4
 • Výrazná podpora v přímo navazující metodické příručce
Tematický obsah učebnice informatiky pro 4. ročník:
 • Data a informace
 • Kódování informace a přenos dat
 • Základy šifrování informace
 • Modelování - modely, schémata, diagramy, myšlenková mapa
 • Digitální technologie - základní zařízení počítače, základy zpracování textu a práce s obrázkem
 • Základy algoritmizace
 • Počítačová bezpečnost

Tematický obsah učebnice informatiky pro 5. ročník:
 • Základy zpracování dat - sběr dat, práce s daty.
 • Algoritmizace a základy programování
 • Počítačové sítě
 • Informační systémy
 • Digitální technologie
 • Počítačová bezpečnost

Koncepce učebnice
Koncepce učebnic informatiky pro 1. stupeň ZŠ je pojata jako dvojice učebnic - Informatika pro 4. ročník ZŠ a Informatika pro 5. ročník ZŠ. Obě učebnice dohromady odpovídají v plném rozsahu požadavkům RVP pro očekávané výstupy 2. období 1. stupně ZŠ. 

Struktura učebnic a řazení jednotlivých kapitol bylo stanoveno tak, aby jednotlivé kapitoly na sebe navazovaly logicky a s ohledem na návaznost probírané problematiky. Proto učebnice kombinují teoretickou látku s praktickou v takovém pořadí, jak by žák měl do jednotlivých oblastí pronikat a poznávat je.

Oba díly se v cca 60% problematiky překrývají, tj. vybrané oblasti probrané ve 4. ročníku jsou dále prohlubovány v 5. ročníku (například v oblasti vytyčené jako "data, informace a práce s informacemi" se ve 4. ročníku žák seznamuje s informacemi jež ho obklopují, učí se rozpoznat podstatné a nepodstatné informace, definovat druhy informací apod., zatímco v 5. ročníku již pracuje s informacemi prakticky, zakládá a vyhodnocuje dotazník apod.). Jiné oblasti jsou však ponechány jako učivo pouze na jeden z ročníků (například ryzí "programování" na počítači obsahuje až 5. ročník, zatímco ve 4. ročníku je žák nenásilně seznamován se základy a principy algoritmizace). 

Metodická příručka
K učebnici vychází i poměrně detailně zpracovaná metodická příručka, která u každé kapitoly popisuje její cíle, obsahuje výklad klíčových prvků kapitoly nad rámec výkladu v učebnici, doplňuje učivo o rozšiřující cvičení a obsahuje odkazy na doplňující elektronické přílohy. S vědomím nového pojetí výuky informatiky považuje vydavatel metodiku jako zásadní a robustní oporu učitelům při výkladu relativně nového pojetí tohoto předmětu. Metodická příručka navíc obsahuje i přístup ke stažení podpůrných a rozšiřujících elektronických materiálů, na které se části učebnice odkazují.

Více informací, konkrétní obsah a ukázku připravujeme.

Předpokládané datum vydání: léto 2023. Přesné datum bude upřesněno.

Parametry
Autor: Pavel Navrátil
Barevnost: Barevná
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-466-5
Jazyk: Český
Vydání: 1
AutorPavel Navrátil
BarevnostBarevná
FormátA4
ISBN978-80-7402-466-5
JazykČeský
Vydání1
Informatika pro 4. ročník ZŠ | computermedia.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/informatika-pro-4-rocnik-zs?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele