>KNIHY>Občanský a společenskovědní základ - NÁBOŽENSTVÍ (učebnice)

Občanský a společenskovědní základ - NÁBOŽENSTVÍ (učebnice)

Mgr. Jaromír Schön

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na podstatu náboženství a víry. Věnuje se také hlavním náboženským směrům.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a svět.

Interdisciplinární přístup, který je v učebnici uplatněn, se snaží poskytnout na náboženství co nejkomplexnější pohled.

SKLADEM > 100 ks
220 Kč
Od 16 kusů200 Kč(ušetříte 9%)
Od 31 kusů190 Kč(ušetříte 14%)
Od 71 kusů180 Kč(ušetříte 18%)
Od 121 kusů170 Kč(ušetříte 23%)
Do košíku
Více informací

Učebnicový titul z edice Občanský a společenskovědní základ se zaměřením na problematiku víry a náboženství.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a svět.

Náboženství patří k tématům, která vyvolávají obzvláště silné a protikladné emoce, a je ve značné míře zatížena předsudky. První část této knihy zkoumá obecné otázky: co je náboženství, jak je můžeme studovat apod. Obsahuje však i výbušná témata - kritiku a obhajobu náboženství, problematiku religiozity a ateismu, nových náboženských hnutí a sekt i mezináboženského dialogu.

Druhá část titulu je konkrétnější a "dobrodružnější". Věnuje se vzniku, historii i současnosti jednotlivých náboženství. Největší pozornost je věnována vlastnímu obsahu daného náboženství a jeho významu pro člověka i společnost.

Interdisciplinární přístup, který je v učebnici uplatněn, se snaží poskytnout na náboženství co nejkomplexnější pohled. Učebnice je primárně určena především středoškolským studentům, mohla by ale zaujmout i širší veřejnost. Obsahuje učivo vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, RVP pro gymnázia i pro další typy středních škol.


 

Učebnice zahrnuje témata:

1. Náboženství / náboženská víra / náboženská praxe (Co je náboženství?; Lze definovat boha?; Jak vysvětlují náboženství vztah boha ke světu?; Vztah člověka k bohu, náboženská víra; Jak se v náboženské víře uplatňuje rozum?; Jak se v náboženské víře uplatňuje citové prožívání a vůle?; Náboženská víra jako zdroj smyslu života; Náboženská praxe – náboženská společenství / rituál / modlitba / magie)

2. Typologie náboženství – vznik náboženství: Typologie náboženství / Jak vzniklo náboženství?

3. Výzkum náboženství – náboženství a věda: Jak zkoumat náboženství? / Náboženství a věda

4. Kritika a obhajoba náboženství – ateismus a teodicea: Kritika náboženství / Apologie náboženství / Ateismus a teodicea

5. Religiozita a sekularizace / sekty: Religiozita a sekularizace / Nová religiozita / Sekty

6. Mezináboženský dialog: Potřeba dialogu / Modely mezináboženských vztahů / Kritika i naděje

7. Náboženství současného světa: Přehled světových náboženství

8. Úvod do judaismu, křesťanství a islámu

9. Judaismus: Judaismus v pojmech / Posvátné texty judaismu / Abrahamovská víra / Desatero / Smlouva – vyvolený národ / Jób / Dějiny judaismu a židovského národa / Náboženské směry a sekulární Židé / Z dějin Židů na našem území / Filozofie dialogu / Modlitby, svátky a slavnosti, symboly a některé specifické prvky judaismu

10. Křesťanství: Křesťanství v pojmech / Život a působení Ježíše Nazaretského / Posvátné texty křesťanství / Obsah a smysl Ježíšova učení a působení / Síla Ježíšovy slabosti – služebník a vykupitel / Závěry k učení a působení Ježíše / Problémy a kritika Ježíšova učení / Z dějin křesťanství / Křesťanství v současném světě a u nás / Křesťanské svátky, svátosti, kulty svatých, symboly, praxe / Význam křesťanství – problémy, diskuse / Závěrečné slovo ke křesťanství a judaismu

11. Islám: Islám v pojmech / Život Muhammada / Vznešený Korán / Učení islámu / Vztah islámu k jiným náboženstvím / Etika islámu / Vývoj učení islámu / Pět „sloupů“ islámu, náboženská praxe / Z dějin islámu / Šarí´a, problém džihádu / Problémy, kritika a diskuse

12. Hinduismus: Hinduismus v pojmech / Učení hinduismu / Z dějin hinduismu / Náboženská praxe, symboly / Bhagavadgíta (Gíta)

13. Buddhismus: Buddhismus v pojmech / Buddhův život a učení / Z dějin buddhismu / Hlavní proudy buddhismu (Théravádový buddhismus, Mahájánový buddhismus / Zen-buddhismus

14. Filozoficko-náboženské systémy Číny: Charakteristika čínské civilizace / Konfucianismus / Taoismus


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie náboženství a religionistiky. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Náboženství ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.

Parametry
Autor: Mgr. Jaromír Schön
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.8.2012
Formát: A4
ISBN: 9788074021206
Počet stran: 104
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
AutorMgr. Jaromír Schön
BarevnostBarevná
Datum vydání1.8.2012
FormátA4
ISBN9788074021206
Počet stran104
VazbaBrožovaná
Vydání1
Ke stažení
Občanský a společenskovědní základ - NÁBOŽENSTVÍ (učebnice)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad---nabozenstvi-u?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele