>KNIHY>Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 2. vyd.

Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 2. vyd.

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.; Ing. Jana Bellová, Ph.D.; Mgr. Jakub Haluza

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a právo.

SKLADEM > 100 ks
220 Kč
Od 16 kusů200 Kč(ušetříte 9%)
Od 31 kusů190 Kč(ušetříte 14%)
Od 71 kusů180 Kč(ušetříte 18%)
Od 121 kusů170 Kč(ušetříte 23%)
Do košíku
Více informací

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a právo.

Tématické celky Občanské právo, Rodinné právo a Obchodní právo jsou aktualizovány podle Nového občanského zákoníku a Zákoníku o obchodních korporacích (v platnosti od 1.1.2014).


 

Výuka pokrývá tato témata:

1. Právo a jeho historický vývoj: Vznik a prameny práva / Definování pojmu "zákon" a "právo" / Přehled historického vývoje práva / Právní systémy

2. Právní normy: Struktura, druhy a klasifikace právních norem / Právní vztahy, skutečnosti a úkony / Demokratický a právní stát

3. Ústavní právo: Ústava ČR / Moc zákonodárná, výkonná a soudní / Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky / Územní samospráva

4. Občanské právo: Subjekty občanského práva / Občanskoprávní vztahy / Smluvní vztahy v občanské právu, odpovědnost za škodu / Dědické právo / Funkce notářství

5. Rodinné právo: Rodina / Manželství / Formy sňatku a registrované partnerství / Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče

6. Pracovní právo: Vymezení pojmu, vznik a zánik pracovního poměru, převedení na jinou práci / Zaměstnávání žen a mladistvých a osob se zdravotním postižením / Mzda  / Dovolená

7. Obchodní právo: Právní normy upravující podnikání / Obchodní rejstřík / Obecná charakteristika obchodních společností / Typy obchodních společností / Obchodní závazkové vztahy

8. Živnostenské právo: Právní podmínky pro podnikání fyzických osob / Druhy živností / Živnostenský rejstřík

9. Trestní právo: Vymezení pojmů a dělení trestního práva / Trestní právo hmotné / Trestní sankce / Trestní právo procesní – trestní řízení

10. Lidská práva a svobody: Práva a svobody člověka / Ochrana lidských práv / Veřejný ochránce práv – ombudsman / Instituce zabývající se sledováním a ochranou lidských práv

11. Moje právní povědomí – závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté problémy a situace, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi; vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie práva. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP – Občanský a společenskovědní základ.

Parametry
Autor: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.; Ing. Jana Bellová, Ph.D.; Mgr. Jakub Haluza
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.9.2014
Formát: A4
ISBN: 9788074021626
Počet stran: 112
Vazba: Brožovaná
Vydání: 2
AutorIng. Jaroslav Zlámal, Ph.D.; Ing. Jana Bellová, Ph.D.; Mgr. Jakub Haluza
BarevnostBarevná
Datum vydání1.9.2014
FormátA4
ISBN9788074021626
Počet stran112
VazbaBrožovaná
Vydání2
Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 2. vyd.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad---pravo-ucebnic?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele