>UČEBNICE>Učebnice Střední škola>Ekonomie / Účetnictví>Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE (učebnice) / 3. vyd.

Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE (učebnice) / 3. vyd.

Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Petra Navrátilová, Ing. Zdeněk Mendl

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a ekonomika.

Připravujeme
260 Kč
Od 16 kusů240 Kč(ušetříte 8%)
Od 31 kusů230 Kč(ušetříte 12%)
Od 71 kusů220 Kč(ušetříte 15%)
Od 121 kusů210 Kč(ušetříte 19%)
Do košíku
Více informací

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a ekonomika.
Doložka MŠMT


Výuka pokrývá tato témata:

1. Základní ekonomické pojmy: Předmět a definice ekonomie / Prvopočátky ekonomického chování / Členění ekonomie / Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy

2. Úvod do tržního hospodářství: Potřeby / Výroba a výrobní proces / Zboží / Peníze / Základní prvky tržního mechanismu / Členění trhu

3. Trh výrobků a služeb: Poptávka / Nabídka / Vzájemné působení nabídky a poptávky

4. Ostatní trhy: Obecná charakteristika trhu výrobních faktorů / Trh půdy / Trh práce / Finanční trhy

5. Doprovodné jevy tržního mechanismu: Nedokonalosti tržního mechanismu / Nezaměstnanost / Inflace

6. Úloha státu v tržním hospodářství: Stát na straně nabídky a poptávky / Stát jako činitel vytvářející a ovlivňující ekonomické prostředí / Hospodářská politika vlády / Selhávání státu v tržním hospodářství

7. Nástroje hospodářské politiky státu: Monetární a fiskální politika státu / Státní rozpočet / Obchodní politika státu / Důchodová a sociální politika státu

8. Národní hospodářství: Členění národního hospodářství / Soukromý a veřejný sektor / Veřejná ekonomie

9. Národohospodářské agregáty: Životní úroveň a její ukazatele / Toky v národním hospodářství

10. Banky a jejich úloha v hospodářství země: Formy peněz / Vznik bank / Funkce a postavení centrální banky a komerčních bank

11. Cyklický vývoj tržního hospodářství: Ekonomický růst / Faktory ovlivňující ekonomický růst / Hospodářský cyklus / Příčiny cyklického vývoje tržního hospodářství

12. Zahraniční obchod: Členění, výhody a rizika zahraničního obchodu / Clo a celní politika / Podnikání v rámci EU

13. Podnik: Obecná charakteristika podnikatelského subjektu / Živnostenský rejstřík / Obchodní rejstřík / Vznik živnostenského oprávnění, provozování a zánik živnosti / Podnikatel / Podnik / Obecná charakteristika a formy obchodních společností / Další formy podnikání

14. Podnikání / Činnost podniku: Finance a peníze v podnikatelské sféře / Tok peněz v podniku / Zdroje financování podniku / Činnost podniku / Management podniku / Marketing podniku / Náklady, výnosy a výsledek hospodaření / Stanovení prodejní ceny

15. Daně a poplatky: Daňová soustava ČR / Formy daní / Poplatky

16. Zaměstnání: Obecné podmínky zaměstnanosti občanů / Nabídka a poptávka na trhu práce / Výběr pracovníků na určitý typ práce / Odměňování a mzdy / Úřad práce a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti / Aktivní přístup k uplatnitelnosti na trhu práce

17. Osobní finance: Bankovky a mince České republiky / Způsoby placení / Finanční produkty

18. Moje ekonomické povědomí - závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté ekonomické situace a problémy, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi; vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie ekonomie. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Ekonomika a podnikání ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.


Doložka MŠMT
Schválilo MŠMT č. j. MSMT-23941/2015-22 dne 19. srpna 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Parametry
Autor: Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Petra Navrátilová, Ing. Zdeněk Mendl
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 31.8.2019
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-279-1
Jazyk: Český
Počet stran: 112
Vydání: 3
AutorIng. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Ing. Petra Navrátilová, Ing. Zdeněk Mendl
BarevnostBarevná
Datum vydání31.8.2019
FormátA4
ISBN978-80-7402-279-1
JazykČeský
Počet stran112
Vydání3
Ke staženíUkázka

Následující produkty by vás mohly zajímat

Ostatní s tímto titulem také koupili

Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad-ekonomie-3-vyd?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele