>KNIHY>Veřejná správa (Základy veřejné správy)

Veřejná správa (Základy veřejné správy)

Ing. Alena Lochmannová

Učebnice pro výuku předmětu Veřejnosprávní činnost. Studijní materiál je vhodný např. pro školy s RVP:

68–43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/02 Obchodní akademie, apod.

SKLADEM > 100 ks
220 Kč
Od 16 kusů200 Kč(ušetříte 9%)
Od 31 kusů190 Kč(ušetříte 14%)
Od 71 kusů180 Kč(ušetříte 18%)
Od 121 kusů170 Kč(ušetříte 23%)
Do košíku
Více informací

Výuka pokrývá tato témata:

1. Veřejná správa a správní věda: Základní vymezení práva / Pojmové vymezení práva / Členění správního práva / Prameny správního práva / Správní řízení / Pojmové vymezení veřejné správy / Zrod státu a vývoj veřejné správy / Historie veřejné správy v českých zemích / Vztah veřejné správy k moci zákonodárné a soudní

2. Realizace činnosti veřejné správy: Subjekty veřejné správy / Vykonavatelé veřejné správy / Státní správa / Samospráva / Cíle a metody působení veřejné správy / Formy realizace veřejné správy / Informativní a normativní správní akty / Dohody správně právního charakteru / Faktické úkony s přímými právními důsledky

3. Záruka zákonnosti ve veřejné správě: Zákonnost ve veřejné správě / Právní záruky zákonnosti / Právo na přístup k informacím / Odpovědnost za porušování právní povinnosti / Přímé donucení ke splnění právních povinností / Nečinnost ve veřejné správě / Petice a stížnosti

4. Vnitřní správa: Vymezení pojmu vnitřní správa / Organizace vnitřní správy / Prameny práva vnitřní správy / Matriky / Evidence obyvatel a trvalý pobyt / Občanský průkaz / Cestovní doklady / Pobyt cizinců na území ČR / Nabývání a pozbývání státního občanství / Realizace práva shromažďovacího a sdružovacího / Státní symboly ČR / Archivnictví

5. Živnostenská správa: Organizace a výkon živnostenské správy / Správní orgány působící v oblasti živnostenské správy / Podmínky provozování živnosti / Rozdělení živností / Vznik, rozsah a zánik živnostenského oprávnění / Živnostenský rejstřík / Kontrola na úseku živnostenské správy

6. Správa zaměstnanosti: Organizace správy zaměstnanosti / Správní orgány působící v oblasti správy zaměstnanosti / Zprostředkování zaměstnání / Podpora v nezaměstnanosti / Rekvalifikace / Povinnosti zaměstnavatelů / Kontrola na úseku zaměstnanosti

7. Správa sociálního zabezpečení: Sociální zabezpečení z historického pohledu / Sociální zabezpečení v sociálním systému / Orgány správy sociálního zabezpečení / Pilíře sociálního zabezpečení v ČR

8. Správa zdravotnictví: Právní prameny upravující oblast správy zdravotnictví / Orgány správy zdravotnictví / Zdravotní péče / Soustava zdravotnických zařízení / Zdravotničtí pracovníci / Veřejné zdraví a jeho ochrana / Veřejné zdravotní pojištění / Zdravotní pojišťovny

9. Správa školství: Postavení a význam školství ve společnosti / Právní prameny upravující oblast školství / Orgány státní správy a samosprávy ve školství / Charakter vzdělávacího systému v ČR

10. Správa kultury: Definice kultury / Systém kultury / Právní úprava správy kultury / Organizace správy kultury / Knihovny / Muzea a galerie / Kulturní památky / Periodický tisk a neperiodické publikace / Provozování rozhlasového a televizního vysílání / Správa církví

11. Bezpečnostní správa státu: Základní pojmy z oblasti bezpečnosti státu / Právní úprava správy bezpečnosti / Organizace policejní správy a správy obrany státu / Policie České republiky / Obecní policie / Ozbrojené síly České republiky / Obrana České republiky / Armáda České republiky / Branná povinnost / Civilní ochrana ČR


Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie vzniku a vývoje veřejné správy.


Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.


Studijní materiál je vhodný např. pro školy se studijními obory spadajícími pod RVP: Veřejnosprávní činnost, Bezpečnostně právní činnost, Ekonomika a podnikání, Obchodní akademie, apod.


Publikace je celobarevná; ve špičkové kvalitě grafického zpracování a tisku.

Parametry
Autor: Ing. Alena Lochmannová
Barevnost: Barevná
Datum vydání: 1.8.2017
Formát: A4
ISBN: 9788074022951
Počet stran: 116
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
AutorIng. Alena Lochmannová
BarevnostBarevná
Datum vydání1.8.2017
FormátA4
ISBN9788074022951
Počet stran116
VazbaBrožovaná
Vydání1
Ke stažení
Veřejná správa (Základy veřejné správy)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/verejna-sprava-zaklady-verejne-spravy?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele